top of page
d-enterprise.jpg

เกี่ยวกับ ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์

บริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เราคือ ผู้ผลิตเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องตัดพลาสมา

อันดับ 1 ของประเทศไทย

Pic_ผู้ผลิตเครื่องเชื่อมและขึ้นรูปงานโลหะ.png
Pic_นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม.png
Pic_ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม By DTE.png

ผู้ผลิตเครื่องเชื่อม
และขึ้นรูปงานโลหะ

นำเข้า สินค้าอุตสาหกรรม

ศูนย์ฝึกอบรม
ช่างเชื่อม By DTE

พ.ศ.2514 เริ่มก่อตั้ง บริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องตัดพลาสมาที่ได้คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “พลัง” และ “ไดชิ”

 

เราคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ เราใช้วัสดุที่ดี มีความแข็งแรง ทนทาน ควบคุมคุณภาพ ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจนได้เป็น ผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความต้องการของงานเชื่อม การใช้งานง่าย และความปลอดภัย จนเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม

bottom of page