top of page

เงื่อนไขการรับประกัน

เครื่องเชื่อมระบบ หม้อแปลง "พลัง"

ICON_เครื่องเชื่อมระบบหม้อแปลง (1).png
 1. บริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอรับประกันคุณภาพสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยสินค้าต้องใช้งานอย่างถูกต้องตามปกติวิสัยและเป็นการชำรุด บกพร่อง เนื่องจากการผลิตเท่านั้น เพื่อให้การรับประกันมีความสมบูรณ์ ให้ตัวแทนจำหน่าย/ผู้ซื้อกรอกข้อมูลลงในใบรับประกันโดยระบุหมายเลยเครื่องให้ครบถ้วน เก็บใบรับประกันส่วนที่ 2 ไว้ที่ตัวท่าน และส่งใบรับประกันส่วนที่ 1 คืนบริษัท

 2. การรับประกันจะครอบคลุมถึงชิ้นส่วนที่ตรวจพบว่าชำรุด เสียหายโดยช่างผู้ชำนาญการของบริษัท ภายในระยะเวลารับประกัน บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนออกมาจากเครื่องจากการรับประกันนี้

 3. ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรรับประกัน ที่ปราศจากการแก้ไขสาระสำคัญแก่ช่างของบริษัททุกครั้งที่ขอรับบริการ มิฉะนั้นทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมปกติ

 4. การรับประกันนี้ เป็นการรับประกันเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงเท่านั้น ไม่รวมถึงค่ายานพาหนะ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่ ค่าตรวจสอบการทำงานของสินค้า 

 5. ความรับผิดชอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับบุคคลและสิ่งของจะไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน

 6. การรับประกันและการบริการแก่ลูกค้าในต่างประเทศ ท่านสามารถส่งรายละเอียดความเสียหายมาให้ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ได้ที่โทรสาร +6624209965 เราจะให้คำแนะนำที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหา หากมีความจำเป็นต้องส่งกลับสินค้า ต้องได้รับการตอบรับเป็นเอกสารจากฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ก่อนส่งกลับทุกครั้ง

 

**ข้อยกเว้นการรับประกัน

 1. มีการแก้ไข ดัดแปลง ซ่อมแซม อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนโดยช่างที่มิใช่ช่างของบริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท

 2. ความเสียหายโดยเจตนาทำ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ใช้ผิดวิธี เครื่องตกหล่น ประมาท อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติต่างๆ สัตว์และแมลงไปทำความเสียหาย

 3. ความเสียหายใดๆ เนื่องจากระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟไม่ครบเฟส ไฟลัดวงจร การต่อไฟเข้าผิด การต่อสายไฟยาว, สายไฟเล็กกว่าพิกัดในการทำงาน

 4. การรับประกันมิได้รวมถึงอุปกรณ์ภายนอกตัวเครื่อง และ อุปกรณ์ที่เสื่อมอายุจากการใช้งานตามปกติ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ สายเชื่อม คีม/ปืนที่เป็นส่วนประกอบการเชื่อมต่างๆ อะไหล่หรืออุปกรณ์สิ้นเปลื่องต่างๆ อะไหล่อิเล็กทรอนิกที่มีอายุการใช้งาน เช่น คอนเทคเตอร์ รีเลย์ ฯลฯ (1)
  หมายเหตุ :
  การรับประกันในหมวดของ Machine ข้างต้น ประกอบด้วย : แผงวงจรควบคุม, ชุดความถี่สูง, ชุดขับลวด, แผงหน้าปัด, วาล์วโซลินอยด์ (วาล์วไฟฟ้า),
  สวิซต์, พัดลม

 5. การใช้เครื่องเกินกำลัง หรือเกินข้อกำหนดจากคู่มือการใช้งาน แคตตาล๊อค หรือผิดไปจากคำแนะนำของตัวแทนจำหน่าย

 6. การเสื่อมชำรุดเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา เช่น เกิดสนิมจากสภาพแวดล้อม พุกร่อน สีจาง เพราะสารเคมี หรือวางในที่ที่ไม่สมควร การเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ

ตารางรับประกันหม้อแปลง.png

3

1

ในประเทศ

ระยะเวลาในการรับประกัน

1

3

รุ่น PA, PA-AD
DC ARD / TIG / MIG /
SPOT / PLASMACUT

MOD SERIES

5

-

1

-

ชุดป้อนลวด

ตัวเครื่อง

พาวเวอร์
เรคติไฟเออร์

หม้อแปลง

รุ่น

bottom of page