top of page

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
Manual Metal Arc Welding

                    เครื่องเชื่อมจ่ายกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดอาร์ก (Arc) ระหว่างลวดเชื่อม (Electrode) และชิ้นงาน (Work Piece) จนเกิดความร้อน ทำให้แกนลวด (Core Wire) หลอมละลาย รวมกับชิ้นงานเกิดเป็นแนวเชื่อม (Weld Metal) ความร้อนจากการอาร์กทำปฏิกิริยากับฟลักซ์ (Flux) ที่ห่อหุ้มลวด เชื่อมสร้างก๊าซปกคลุมแนวเชื่อม (Shielding Atmosphere) เพื่อป้องกันออกซิเจนและไนโตรเจนในอากาศเข้าทำปฎิกิริยากับบ่อหลอมละลาย (Weld Pool) ฟลักซ์ที่หลอมเหลว(Molten Slag) ทำหน้าที่ขจัดสิ่งปลอมปน (Impurities) ในบ่อหลอมละลายและเปลี่ยนเป็นสแลก (Solidified Slag) ปกคลุมแนวเชื่อม ช่วยป้องกันแนวเชื่อมทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและไนโตรเจนในอากาศขณะที่แนวเชื่อมค่อยๆ เย็นตัวลง
 

ข้อดีของการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ คือ ใช้อุปกรณ์น้อย เคลื่อนย้ายสะดวก เชื่อมได้ดีกับทุกตำแหน่ง, ทุกที่, ทุกท่าเชื่อม

เกร็ดความรู้_รูป_การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ.png
ตาราง2.png

กระแสเชื่อมสำหรับ เหล็กคาร์บอน E 7018
(แอมป์)

กระแสเชื่อมสำหรับ
เหล็กคาร์บอน E 6013
(แอมป์)

ขนาดลวดเชื่อม
(มม.)

AC, DC+, DC-

2.6

AC, DC+

กระแสไฟเชื่อม

1.6

2.0

3.2

5.0

4.0

6.0

45 - 95

20 - 45

30 - 65

60 - 125

150 - 220

105 - 170

200 - 280

65 - 95

-

-

90 - 130

190 - 250

130 - 190

250 - 320

135 - 180

-

กระแสเชื่อมสำหรับ
อลูมิเนียม
(แอมป์)

กระแสเชื่อมสำหรับ
สแตนเลส
(แอมป์)

ตารางข้อมูลการปรับกระแสลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

DC+

AC, DC+

50 - 85

-

25 - 55

70 - 115

95 - 145

40 - 70

-

-

60 - 90

120 - 140

80 - 120

-

การติดตั้งเครื่องเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

เกร็ดความรู้_รูป_การติดตั้งการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ.png
bottom of page